Державні документи, якими керується дошкільний навчальний заклад

1.    Конституція України

2.     Державна програма „Освіта”

3.     Закон України „Про освіту”

4.     Закон України „Про дошкільну освіту”

5.     Закон України „Про мову”

6.     Закон України „Про охорону праці”

7.     Закон України „Про дорожній рух”

8.  Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

9.    Правила пожежної безпеки

10.   Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті

11.   Положення про дошкільний навчальний заклад

12.   Положення про батьківський комітет (раду) дошкільного навчального закладу

13.   Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)

14.   Національна програма „Діти України”

15.   Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти

16.   Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності

17.   Концепція „Сім’я і родинне виховання”

18.   Конвенція про права дитини

19.   Декларація прав дитини

20.   Програма „Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості”

21.   Програма розвитку дитини дошкільного віку "Дитина у дошкільні роки"